Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon
Filter
Inventar
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Bolig Forretningseiendom Tomter Eiendom - ikke i Norge Bolig (ikke i Norge) Forretningseiendom Tomter Bil Båt Båter Båtmotorer Båtplasser Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Hunder Hest Katter Fisk Reptil Små dyr Inventar Møbler Oppbevaring/ lagring Senger og madrasser Kjøkken Baderom Barneprodukter Dekorasjoner Dekketøy og kjøkkenutstyr Tekstiler Belysning Tepper, matter og gulv Hagemøbler og uteplasser Hjem og husholdning Husholdningsartikler Hvite-varer Smarte hjem Hage Hageplanter Potter, innredning og dekorasjon Fritid og hageliv Sport, trening og friluftsliv Ballsport og golf Ekstremsport Jakt, fiske og friluftsliv Vintersport Sportsklær og sko Sykkelsport Treningsapparater og -utstyr Vannsport Kunst og antikk Data, tele og gaming Data Tele og navigasjon Gaming Foto, TV og Hi-Fi Foto og Video Lyd og Hi-Fi TV og bilde Musikkinstrumenter Strenginstrumenter Tagentinstrumenter Trommer Blåseinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Klær Sko Vesker / kofferter Bøker og blader Bøker Blader Smykker og klokker Smykker Klokker Barn - Leker og utstyr Leker Hobby og fritid Hobby og fritid - produkter Næringsvirksomhet - produkter Butikk og varehandel Anleggsutstyr Helse og behandling Kontorutstyr og innredning Kjøkken og restaurant Verksted, bygg og anlegg ANBUD/ TILBUD Håndverkere Hus og Hage Oppussing and Vedlikehold Eiendomsmegling Rengjøring Større prosjekter Bilverksted Flytting and Transport Finansiering Foto og Bilde Design og Trykkeri Web og IT Økonomi og Juridisk Catering og Event Verksted REGISTER - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) (A01) Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (A02) Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter (A03) Fiske, fangst og fiskeoppdrett REGISTER - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) (B05) Bryting av steinkull og brunkull (B06) Utvinning av råolje og naturgass (B07) Bryting av metallholdig malm (B08) Bryting og bergverksdrift ellers (B09) Tjenester tilknyttet bergverksdrift REGISTER - Industri (EU NACE-C) (C10) Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (C11) Produksjon av drikkevarer (C12) Produksjon av tobakksvarer (C13) Produksjon av tekstiler (C14) Produksjon av klær (C15) Produksjon av lær og lærvarer (C16) Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler (C17) Produksjon av papir og papirvarer (C18) Trykking og reproduksjon av inn- Spilte opptak (C19) Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter (C20) Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter (C21) Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater (C22) Produksjon av gummi- og plastprodukter (C23) Produksjon av andre ikke- metallholdige mineralprodukter (C24) Produksjon av metaller (C25) Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr (C26) Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter (C27) Produksjon av elektrisk utstyr (C28) Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted (C29) Produksjon av motorvogner og tilhengere (C30) Produksjon av andre transport-midler (C31) Produksjon av møbler (C32) Annen industriproduksjon (C33) Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr REGISTER - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) (D35) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning REGISTER - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) (E36) Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann (E37) Oppsamling og behandling av av-løpsvann (E38) Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall (E39) Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet REGISTER - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) (F41) Oppføring av bygninger (F42) Anleggsvirksomhet (F43) Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet REGISTER - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) (G45) Handel med og reparasjon av motorvogner (G46) Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner (G47) Detaljhandel, unntatt med motorvogner REGISTER - Transport og lagring (EU NACE-H) (H49) Landtransport og rørtransport (H50) Sjøfart (H51) Air transport (H52) Lagring og andre tjenester til-knyttet transport (H53) Post og distribusjonsvirksomhet REGISTER - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) (I55) Overnattingsvirksomhet (I56) Serveringsvirksomhet REGISTER - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) (J58) Forlagsvirksomhet (J59) Film-, video- og fjernsyns- programproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak (J60) Radio- og fjernsynskringkasting (J61) Telekommunikasjon (J62) Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (J63) Informasjonstjenester REGISTER - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) (K64) Finansieringsvirksomhet (K65) ForsikrIngsvirksomhet og Pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig Forvalting (K66) Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet REGISTER - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) (L68) Omsetning og drift av fast eiendom REGISTER - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) (M69) Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (M70) Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning (M71) Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse (M72) Forskning og utviklingsarbeid (M73) Annonse- og reklamevirksomhet og Markedsundersøkelser (M74) Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (M75) Veterinærtjenester REGISTER - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) (N77) Utleie- og leasingvirksomhet (N78) Arbeidskrafttjenester (N79) Reisebyrå- og reisearrangør- virksomhet og tilknyttede tjenester (N80) Vakttjeneste og etterforskning (N81) Tjenester tilknyttet eiendomsdrift (N82) Annen forretningsmessig tjenesteyting REGISTER - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) (O84) Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning REGISTER - Undervisning (EU NACE-P) (P85) Undervisning REGISTER - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) (Q86) Helsetjenester (Q87) Pleie- og omsorgstjenester i institusjon (Q88) sosiale omsorgstjenester uten botilbud REGISTER - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) (R90) Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (R91) Drift av biblioteker, arkiver, muséer og annen kulturvirksomhet (R92) Lotteri- og totalisatorspill (R93) Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer REGISTER - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) (S94) Aktiviteter i medlemsorganisasjoner (S95) Reparasjon av datamaskiner, hus- Holdningsvarer og varer til personlig bruk (S96) Annen personlig tjenesteyting REGISTER - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) (T97) Lønnet arbeid i private husholdninger (T98) Udifferensierte varer og tjenester som produserer aktiviteter fra private husholdninger til eget bruk REGISTER - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U) (U99) Internasjonale organisasjoner og organer
Pris
Minimum:
Maks:
Inventar - Møbler
Inventar - Oppbevaring og lagring
Inventar - Senger og madrasser
Inventar - Kjøkken
Inventar - Baderomsprodukter
Inventar - Barneprodukter
Inventar - Dekorasjon
Inventar - Dekketøy og kjøkkenutstyr
Inventar - tekstiler
Inventar - Belysning
Inventar - Tepper, matter og gulv
Inventar - Hagemøbler og uteplassen
Alle kategorier Eiendom - kun i Norge Eiendom - ikke i Norge Bil Båt Arbeid (jobb) - Norge Arbeid (Job) - ikke i Norge Dyr Inventar Møbler Oppbevaring/ lagring Senger og madrasser Kjøkken Baderom Barneprodukter Dekorasjoner Dekketøy og kjøkkenutstyr Tekstiler Belysning Tepper, matter og gulv Hagemøbler og uteplasser Hjem og husholdning Smarte hjem Hage Sport, trening og friluftsliv Kunst og antikk Data, tele og gaming Foto, TV og Hi-Fi Musikkinstrumenter Klær, sko og vesker / kofferter Bøker og blader Smykker og klokker Barn - Leker og utstyr Hobby og fritid Næringsvirksomhet - produkter ANBUD/ TILBUD REGISTER - Jordbruk, skogbruk og fiske (EU NACE-A) REGISTER - Bergverksdrift og utvinning (EU NACE-B) REGISTER - Industri (EU NACE-C) REGISTER - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (EU NACE-D) REGISTER - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (EU NACE-E) REGISTER - Bygge- og anleggsvirksomhet (EU NACE-F) REGISTER - Varehandel og reparasjon av motorvogner (EU NACE-G) REGISTER - Transport og lagring (EU NACE-H) REGISTER - Overnattings- og serveringsvirksomhet (EU NACE-I) REGISTER - Informasjon og kommunikasjon (EU NACE-J) REGISTER - Finansierings- og forsikringsvirksomhet (EU NACE-K) REGISTER - Omsetning og drift av fast eiendom (EU NACE-L) REGISTER - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (EU NACE-M) REGISTER - Forretningsmessig tjenesteyting (EU NACE-N) REGISTER - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (EU NACE-O) REGISTER - Undervisning (EU NACE-P) REGISTER - Helse- og sosialtjenester (EU NACE-Q) REGISTER - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (EU NACE-R) REGISTER - Annen tjenesteyting (EU NACE-S) REGISTER - Lønnet arbeid i private husholdninger (EU NACE-T) REGISTER - Internasjonale organisasjoner og organer (EU NACE-U)
Vi finner ingen resultater som matcher dine søkekriterier. back to previous page