Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

Informasjon om Internett-markedet: Global Markedsplass og firma-register

Om

Internet Market (internetmarket.com) Markedsplass

Dette er et Globalt nettsted for å selge, leie og dele produkter og tjenester med andre medlemmer av markedsplassen, samt et globalt "Gule Sider" nettsted (firmaregister) for all virksomhet  basert på "NACE Rev. 2 classification of economic activities in the European Community". I tillegg kan man kunngjøre anbud for arbeider man ønsker utført og bedrifter kan legge inn tilbud.