Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

Test G46.1

DEtaljert beskrivelse Test G46.1

(G46.1) Agenturhandel:
(G46.12) Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier
(G46.11) Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
(G46.13) Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer
(G46.14) Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
(G46.15) Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer
(G46.16) Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer
(G46.17) Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
(G46.18) Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers
(G46.19) Agenturhandel med bredt vareutvalg
Annonse opprettet den 6 apr 2020

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.