Chat icon
Support
Chat icon
Chat Widget
Chat icon

My Test1 Yellow Page

Description of my Test1 Yelow Page.
www.greenspeed.no

(A01.3) Planteformering:
(A01.30) Planteformering
(A01.4) Husdyrhold:
(A01.41) Melkeproduksjon på storfe
(A01.42) Oppdrett av annet storfe
(A01.43) Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
(A01.44) Oppdrett av kameler og andre kameldyr
(A01.45) Saue- og geitehold
(A01.46) Svinehold
(A01.47) Fjørfehold
(A01.49) Husdyrhold ellers
(A01.6) Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting:
(A01.61) Tjenester tilknyttet planteproduksjon
(A01.62) Tjenester tilknyttet husdyrhold
(A01.63 ) tterbehandling av vekster etter innhøsting
(A01.64) Behandling av såfrø
(A01.1) Dyrking av ettårige vekster:
(A01.11) Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
(A01.12) Dyrking av ris
(A01.13) Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
(A01.14 ) Dyrking av sukkerrør
(A01.15 ) Dyrking av tobakk
(A01.16 ) Dyrking av fibervekster
(A01.19) Dyrking av ettårige vekster ellers
(A01.2) Dyrking av flerårige vekster:
(A01.21) Dyrking av druer
(A01.22) Dyrking av tropiske og subtropiske frukter
(A01.23) Dyrking av sitrusfrukter
(A01.24 ) Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
(A01.25) Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter
(A01.26) Dyrking av oljeholdige frukter
(A01.27) Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer
(A01.28) Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster
(A01.29) Dyrking av flerårige vekster ellers
Annonse opprettet den 3 jun 2020

Offentlig diskusjon (0)

Du må logg inn for å sende en ny kommentar.